RSS

XML

06 May

Các slice dưới đây là của các giảng viên khoa CNTT Đại Học KHTN-HCM

Đọc và tạo tài liệu XML:

  • Giới thiệu
  • Sử dụng XmlReader và XmlWriter

Download: https://bupbegiandon.files.wordpress.com/2008/05/parsecreatexmldoc.ppt

Kiểm tra tài liệu XML

Download: https://bupbegiandon.files.wordpress.com/2008/05/validatexmldoc.ppt

DOM & SAX – XML & ADO.NET

Download: https://bupbegiandon.files.wordpress.com/2008/05/dom_sax.ppt

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 06/05/2008 in XML

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: